Siste nytt

Nasjonal satsning på tidlig behandling av psykose frarådes!

Jeg deltok som brukerrepresentant i Helsedirektoratets utarbeidelsen av pakkeforløp for psykoselidelser. I forkant av dette fikk jeg...

Bort fra statistisk signifikans og p-verdier i forskningen?

Siden datamaskinene ble raskere enn oss mennesker i matematikk, har statistikk vært én av flere metoder i...

Vendepunktet. Jeg ble bedre ved å gå egne veier.

Å bestige et fjell kan kanskje sammenliknes med livets reise. De fleste fjellturene jeg har gått, starter...

Løsningen på selvmord er ikke å nå flere med mer hjelp

Selvmord og selvmordsforebygging er blitt satt på dagsorden, noe som er både riktig og viktig. At mange...

Inn i katastrofelandskapet – Boklansering

Lansering av boken Inn i katastrofelandskapet på Litteraturhuset 11 februar 2020 kl 17-20.00. Redaktørene bak boken er...

Løsningen på selvmord er ikke å nå flere med mer hjelp

Selvmord og selvmordsforebygging er blitt satt på...

Inn i katastrofelandskapet – Boklansering

Lansering av boken Inn i katastrofelandskapet på Litteraturhuset 11 februar 2020 kl 17-20.00. Redaktørene bak boken er...

Belastningsteorien kan revolusjonere psykisk helsearbeid

Kunnskapssynet for de alvorligste tilfellene i psykisk helsearbeid, bygger på en antagelse om at alvorlige psykiske reaksjoner...

Krav om medisinfri behandling ved barseltraumer

Det mange ikke vet, er at gravide, barselkvinner og alenemødre med små barn er i en livsfase...

I den evidensbaserte bobla

Rolf Sundet, v/Universitetet i Sørøst-Norge skriver at Psykologien...

Økende bruk av psykofarmaka i Norge

De samlede omsetningstallene, eller kostnadene beregnet i utsalgspris, for det som kalles medisiner for nervesystemet (N-gruppen) i...

Medisinfri behandling – ønskelig eller ikke

To ulike forskningmiljøer i Rogaland har i 2019 publisert forskningsartikler direkte relatert til medisinfrie behandlingstilbud innen psykisk...

Mad in America etter åtte år: Oppfyller vi vårt oppdrag?

Mad in America fyller åtte år, og har startet en innsamlingsaksjon for å holde det i gang...

HOPEnDialogue – Internasjonalt samarbeid for å styrke tilnærmingen Åpen Dialog i nettverksmøter

Har du fattet interesse for tilnærmingen «Åpen Dialog i nettverksmøter»? Dette er en alternativ tilnærming for å hjelpe mennesker med alvorlige psykiske problemer. Se nettsiden til det internasjonale HOPEnDialogue-prosjektet. Har du erfaring med tilnærmingen og kan tenke deg å dele erfaringene med andre? Gå inn på denne spørreundersøkelsen og registrer aktiviteten. https://www.youtube.com/watch?v=Q0HcgtVgY78 Se reportasje fra Kick-off-seminaret om dialogtilnærming. (Roma 2019, lengde: (3 min))

Ikke flere stemplede ungdom

På forskning.no (1) skriver de at 15 prosent av jenter og 13 prosent av gutter i løpet...

Psykosehvisking

Psykosehvisking er en oppmerksom menneskemøtemåte som karakteriseres av åpen dialog og respekt for annerledeshet i øyeblikket. Formålet...

Mest leste

De populære artiklene du bør lese idag

Løsningen på selvmord er ikke å nå flere med mer hjelp

Selvmord og selvmordsforebygging er blitt satt på...

Psykosehvisking

Psykosehvisking er en oppmerksom menneskemøtemåte som karakteriseres...

Forskning

Mer forskning

Bort fra statistisk signifikans og p-verdier i forskningen?

Siden datamaskinene ble raskere enn oss mennesker i matematikk, har statistikk vært...

“Tilbakefall” etter langvarig bruk av antipsykotika – uklare definisjoner

En systematisk gjennomgang av forskning på "tilbakefall" etter langvarig bruk av antipsykotika,...

Økende bruk av psykofarmaka i Norge

De samlede omsetningstallene, eller kostnadene beregnet i utsalgspris, for det som kalles...

Medisinfri behandling – ønskelig eller ikke

To ulike forskningmiljøer i Rogaland har i 2019 publisert forskningsartikler direkte relatert...

Fortellinger

Vendepunktet. Jeg ble bedre ved å gå egne veier.

Å bestige et fjell kan kanskje sammenliknes med livets reise. De fleste fjellturene jeg har gått, starter...

Erfaringer fra en pårørende i dagens psykiske helsevern

Som pårørende i det psykiske helsevernet har jeg opp gjennom årene gjort meg mange erfaringer.

Blogginnlegg

Følg oss

921FansLike

Nyheter i Norge

NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven

For de som vil sende høringsinnspill til NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til...

Verdt å kjempe for

-Mange får god psykisk helsehjelp, men fortsatt blir mange utsatt for...

Nyheter Globalt

HOPEnDialogue – Internasjonalt samarbeid for å styrke tilnærmingen Åpen Dialog i nettverksmøter

Har du fattet interesse for tilnærmingen «Åpen Dialog i nettverksmøter»? Dette er...

Mad in America etter åtte år: Oppfyller vi vårt oppdrag?

Mad in America fyller åtte år, og har startet en innsamlingsaksjon for...

Toppsaker

Løsningen på selvmord er ikke å nå flere med mer hjelp

Selvmord og selvmordsforebygging er blitt satt på dagsorden, noe som er både...

Tid for et paradigmeskifte innen psykisk helse

HVORDAN VI BEST skal hjelpe folk med psykiske problemer, er et viktig og vanskelig...

Verdt å kjempe for

-Mange får god psykisk helsehjelp, men fortsatt blir mange utsatt for...

Nytt utgangspunkt innen psykisk helsevern

For at psykisk helsevern skal kunne ta en ny retning, så «må» denne nye...

From Mad In America