Møt våre dedikerte i

Redaksjonen

Personene i redaksjonen sørger for driften av Mad in Norway, og redigerer artikler som legges ut på siden. Alle bidrar frivillig og i kraft av et selvstendig engasjement.

Birgit Valla

Sjefsredaktør

Birgit er initiativtaker til Mad in Norway. Hun er utdannet psykolog, og er spesialist i klinisk psykologi. Hun har lang erfaring med å holde foredrag og undervisning innen psykisk helsefeltet om hvordan man kan jobbe systematisk med tilbakemeldinger for å utvikle tjenester og terapeuter. Frem til september 2019 ledet hun Stangehjelpa i Stange kommune. Hun har skrevet artikler, kronikker og avisinnlegg. Hun er forfatter av boken Videre – Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre (På engelsk i samarbeid med David Prescott: Beyond Best Practice - How Mental Health Services Can be Better)

Hilde Johanne Karlsen

Forskningsredaktør

Hilde er utdannet sosiolog, og har en doktorgrad i profesjonsvitenskap. I tillegg har hun ett års journalistutdanning og er sertifisert mindfulness-instruktør. Tidligere har hun jobbet som seniorforsker, mens hun de siste årene har jobbet som seniorrådgiver innen statistikk og analyse. På fritiden bruker Hilde sine erfaringer som blogger på eget domene, leker seg med WordPress og grafisk design, og tar innimellom oppdrag som frilansjournalist. Hun har jobbert frivillig som skribent for Spiseforstyrrelsesforeningens medlemsblad, og har publisert artikler i blant annet magasinet Psykisk Helse og nettmagasinet Harvest. Hun har holdt foredrag om egne erfaringer med det som kalles "anoreksi".

Anne Merete Driveklepp

Sekretariat

Anne Merete jobber til daglig med innovasjon, teknologi og e-helse i rehabiliteringsfeltet. Hun er ingeniør og master i informatikk, og kom inn i det psykiske helsefeltet som pårørende.

Grete Johnsen

Facebookansvarlig

Aktivist siden 2009, som medlem, styremedlem og nå nestleder i WSO - Landsforeningen We Shall Overcome, og som en av initiativtagerne til Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud i 2011. Hun er utdannet sykepleier og har erfaring fra demensomsorg og psykisk helsevern. Hun har også egenerfaring med å være pasient. Hennes engasjement i mange år har vært rettet mot mer helhetlige psykiske helsetjenester – med fokus på individuelle behov, valgfrihet og et positivt menneskesyn.

Ingrid Vaalund

Facebookansvarlig

Selvlært oversetter og har nå gått av med pensjon etter mange år med NRK-teksting. Pensjonstiden brukes til frivillig arbeid for Landsforeningen mot seksuelle overgrep, LMSO. Hun er også administrator i Erfaringsnettverket på Facebook og ser gruppa som et viktig møtested for diskusjoner og informasjon om psykisk hjelp. Ingrid har opplevd seksuelle overgrep i et religiøst miljø, og i tillegg har hun dårlige erfaringer med korrekt og lovlig psykisk helsevern. Det ansporet henne til å oppsøke informasjon om traumeinformert hjelp og hun har sans for de tre spørsmålene som John Read anbefaler: “Hva er det som plager deg? Hva tror du det kommer av? Hva er det du trenger?”

Tore Ødegård

Redaktør

Psykiatrisk sykepleier og fagutvikler ved Medkamentfritt behandlingstilbud ved UNN. Han har bakgrunn fra kommunalt psykisk helsearbeid. Er associate of International Institute of Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW).

Merete Nesset

Språkredaktør

Merete er psykoseerfarer og språknerd, og har vært aktivist i psykisk helsefeltet i mer enn to tiår, nå tilknyttet WSO. Hun ble tildelt Ytringsfrihetsprisen for 2018 for sitt frittalende engasjement. Merete er forfatter og filmskaper, har videreutdanning i åpen dialog og nettverksmøteledelse, og er opphavskvinnen bak begrepet psykosehvisking. Hun bruker sin fagkompetanse i kombinasjon med egenerfaring i arbeidet for at mennesker med psykoseproblematikk skal møtes med varme, respekt og genuin interesse for psykosens innhold og uttrykk.

Solrun Elisabeth Steffensen

Nyhetsredaktør

Solrun er utdannet vernepleier med flere videreutdanninger. Hun har bred bakgrunn fra helse- og sosialtjeneste i kommune og stat. Solrun har også erfaring fra arbeid med asylsøkere, flyktninger og internasjonalt hjelpearbeid, samt som universitet/høgskolelærer. I tillegg har hun 20 års erfaring som pårørende. Solrun jobber nå i Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

Siv Helen Rydheim

Redaktør

Siv Helen er erfarer og skribent. Hun mottok ytringsfrihetsprisen i 2013. Hun har utdanning i samarbeidsbasert forskning fra Universitetet i Sørøst-Norge. Fra 2005 har hun vært aktivist, hatt tillitsverv og prosjektstillinger innen det psykiske helsefeltet. Hun driver på frivillig basis facebookgruppa Komplekse traumer – fag & forskning. Hun er medlem av WSO (Landsforeningen We Shall Overcome), og jobber som informasjonsmedarbeider i Recoveryakademiet AS, avd. Hurdalssjøen recoverysenter.

Lisa-Marie Thompson

Redaktør

Lisa-Marie er erfarer og medgrunnlegger av organisasjonen RE:TENKE, der de jobber for økt bevisstgjøring og kunnskapsdeling av menneskets resiliens, frisk psykisk helse. De ønsker å bidra til å snu den økende statistikken av psykiske lidelser i samfunnet. En av deres viktigste satsningsområder er å undervise ungdom i deres medfødte resiliens. Som erfarer har Lisa-Marie selv slitt med depresjon, angst, stress og utbrenthet over 20 år. Innsikt og forståelse i det nye paradigmet bidro til frihet fra de psykiske lidelsene hun tidligere slet med, og medførte varig endring. Det forandret hennes relasjon til seg selv som menneske og til livet. Lisa-Marie brenner for å bidra til en endring av hvordan psykisk helsevern utføres i dag.

Anika

Redaktør Barn og unge

Anika er prosjektarbeider i Forandringsfabrikken og har et særskilt ansvar for å redigere og legge ut tekster fra barn og unge og relevante arrangementer eller nyheter. Anika ivaretar at barn og ungdom får en tydelig stemme hos Mad in Norway

Ragnfrid Kogstad

Redaktør

Professor ved Høgskolen i Innlandet. Hun er sosiolog med doktorgrad fra medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Fagområder er blant annet psykiatri og menneskerettigheter, pasienterfaringer fra psykisk helsevern, folkehelse, recovery og humanistiske alternativer.